Vzdělávání

AI podpoří jedinečnost vašich dětí. Dokáže odhalit jejich silné stránky

Umělá inteligence a automatizace výrazně změní pracovní trh. Světové ekonomické fórum odhaduje, že už do roku 2022 celosvětově zanikne až 75 milionů současných pracovních míst. Na druhou stranu díky technologiím vznikne 133 milionů míst nových.

 

Změní se hlavně způsob práce a nároky na soubory dovedností, které lidem zajistí odpovídající uplatnění, přizpůsobit se musí i systém vzdělávání. Zaniknou pozice, které nemají výraznou přidanou hodnotu, naopak vznikne více těch kvalifikovaných.

Vývoj si bude žádat víc datových analytiků, vývojářů, expertů na strojové učení, kybernetickou bezpečnost i elektronický obchod nebo sociální média. Firmy budou potřebovat odborníky, kteří zvládnou stroje trénovat a řídit digitalizaci. Ale změna čeká také humanitní obory, poroste poptávka po lidech, kteří budou na stroje dohlížet z pohledu etiky, sociologie nebo psychologie. Nové dovednosti budou muset zvládat lékaři i manažeři. Změny se postupně dotknou většiny oborů.

„Zcela se změní pracovní trh. Bude pracovat méně lidí kratší dobu. Nebudeme mít jednu práci celý život, profese se budou měnit rozhodně častěji, protože svět se bude vyvíjet čím dál tím rychleji. Lidé se budou učit nové věci, rekvalifikovat se na nové profese. Bude více dobrovolné práce, pomáhání si. Práce se změní a vyvstane velká otázka finančního ohodnocení. Myslím si, že nás čeká změna sociálního systému a vůbec způsobu, jak lidé dostávají za svou práci peníze,“ myslí si profesor Michal Pěchouček, zakladatel pražského Centra umělé inteligence při Fakultě elektrotechnické ČVUT.

AI ovlivní práci 1,3 milionu lidí v Česku

Podle Světového ekonomického fóra bude už v roce 2022 potřebovat rekvalifikaci 54 procent zaměstnanců. Asi 35 procentům z nich bude stačit kratší přeškolení, devět procent ale bude muset absolvovat rekvalifikaci trvající šest až 12 měsíců, 10 procentům potrvá přizpůsobení dokonce více než rok.

„Rozvoj AI bude klást na lidi vyšší nároky, proto je zásadní zajistit kvalitní systém celoživotního učení a rekvalifikací. Vzdělávací systém se musí zaměřit na dovednosti 21. století, digitální gramotnost a informatické myšlení. Zároveň je potřeba najít nové modely zajištění sociálního zabezpečení ohrožených pracovníků, kteří budou přecházet na nové pozice,“ upozorňuje Martin Faťun z Technologického centra Akademie věd ČR, který se jako jeden z expertů na AI podílel na studii Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v ČR pro Úřad vlády.

Změny by se podle něj mohly v Česku v nejbližší budoucnosti týkat 1,3 milionu zaměstnanců. „Ale nedojde ke kompletnímu nahrazení celých povolání, ta povolání se budou vyvíjet. Nemusí jít přímo o ztrátu zaměstnání, ale o to, že ti lidé se někam posunou, získají novou příležitost,“ upřesňuje Martin Faťun.

Studie potenciálu rozvoje umělé inteligence vznikla jako podklad pro Národní strategii pro AI, kterou vláda zadala ministerstvu průmyslu a obchodu. „Byli bychom rádi, kdyby díky naší studii veřejnost vnímala AI spíš jako příležitost než jako hrozbu. Jsme vyspělá země, máme kvalifikovanou pracovní sílu, uspokojivý vzdělávací systém, rozvinutou sociální záchrannou síť, což jsou všechno silné stránky,“ dodává Faťun, který měl na starosti socioekonomickou část studie.

Slabinou Česka může být současná struktura pracovních sil. Na to by podle doporučení expertů měla vláda reagovat adekvátní podporou regionů, které jsou automatizací ohroženy, a změnami ve vzdělávání. I s tím může pomoci umělá inteligence. „AI může analyzovat situaci lidí, zjišťovat pro ně nejvhodnější nová pracovní zařazení,“ dodává Faťun.

Na změny by se měly připravit i samotné firmy. Lídrům mohou pomoci se v otázkách umělé inteligence lépe zorientovat i iniciativy technologických společností. Například Microsoft spustil školicí program Microsoft AI Business School (Obchodní škola umělé inteligence). Tento bezplatný online kurz nabízí sérii odborných přednášek, jež vedoucím manažerům umožní dovést firmu do éry umělé inteligence.

„Je téměř jisté, že studenti, kteří vyjdou ze školy v roce 2030 a později, budou potřebovat zcela jiné dovednosti než perfektně vyjmenovat data středověkých bitev nebo druhy korýšů. Prim budou čím dál více hrát zejména digitální dovednosti.“

Rudolf Urbánek, generální ředitel Microsoftu pro Česko a Slovensko

Vzdělávání v éře umělé inteligence

Na rychlý vývoj musí reagovat celý systém vzdělávání. Jak ukázal průzkum Microsoftu a konzultační společnosti McKinsey nazvaný Třída roku 2030, pro budoucí uplatnění dnešních školáků budou hrát vedle technologií důležitou roli i „měkčí“ dovednosti, jejichž rozvíjení jim dnes chybí – tvořivost, schopnost samostatně rozhodovat nebo pracovat v týmech.

Současný školský systém v Česku  tak čeká na svoji reformu. „Ta měla začít už dávno,“ připouští bývalý ministr financí a v současnosti vládní zmocněnec pro digitální vzdělávání Ivan Pilný. „Školství zatím není schopné reagovat. Reforma školského systému je zdlouhavý proces, jako když otáčíte tankerem. Nemůžeme si dovolit tak dlouho čekat,“ míní.

Pokročilejší informatiku učí jen tam, kde s inovacemi přijdou sami učitelé, kteří o technologie mají zájem. „Na některých školách informatiku učí skvěle, ale jsou školy, kde ji učí jako před 20 lety. Velmi záleží na učiteli, jako v každém oboru je to hodně o lidech,“ říká Dita Přikrylová, spoluzakladatelka neziskovky Czechitas, zaměřené na vzdělávání žen a dětí v digitálních dovednostech.

Zmenšit propast mezi realitou a vzděláváním má například projekt PRIM (Podpora rozvíjení informatického myšlení), na kterém se pod záštitou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích podílelo všech devět pedagogických fakult v ČR. Cílem je komplexní změna školního předmětu informatika z uživatelského ovládání počítače na robotiku, programování, logiku.

Projekt má podporu Národního ústavu pro vzdělávání a může změnit systém výuky na základních a středních školách i přípravu budoucích učitelů. Po dvou letech pilotního testování na 70 školách by se měly upravit učebnice podle reakcí učitelů i žáků, pak je v plánu novou výuku prosadit na všech českých školách.

Nová koncepce informatiky by měla vést ke změně výuky i v dalších předmětech – dějepisu, zeměpisu, cizích jazycích i češtině.

Šestnáctiletá studentka naprogramovala chatbota pro dětskou lékařku

Maria Šimůnková studuje na Gymnáziu v Havlíčkově Brodě, věnuje se baletu a vždycky ji bavila i matematika. Informatika ji přesto, že oba rodiče pracují v oboru, dříve příliš nezajímala. V roce 2018 ale využila možnost přihlásit se na letní kemp společnosti Microsoft v Aténách. „Představte si více než 150 holek na stejné vlně! Dopoledne byly přednášky inspirativních lidí a poté odpoledne workshopy, kde nám představovali různé nástroje – například Microsoft Azure, Minecraft for Education, nebo jsme pracovaly s mikropočítači,“ vypočítává Maria.

Nabyté vědomosti využila po návratu do Česka, hodily se jí při výběru tématu pro Středoškolskou odbornou činnost (SOČ). Rozhodla se vytvořit pro dětskou lékařku z Libčic nad Vltavou chatbota, který zodpovídá dotazy pacientů. „Striktně jsem se držela provozních dotazů, protože léčení je vždy na paní doktorce samotné,“ upřesňuje šestnáctiletá Maria.

Chatbot vyřizuje zhruba 10 dotazů týdně a mladá programátorka se jej snaží stále vylepšovat. Minimálně jednou měsíčně zkontroluje výsledky odpovědí na dotazy pacientů, a chatbota tak průběžně trénuje, i když chyby takřka nedělá.

Více informací o šestnáctileté programátorce čtěte zde.

5 rolí pro AI ve vzdělávání budoucnosti

1. Učení na míru
Vzdělávací systém je nastaven tak, že se většinou se všemi žáky a studenty zachází stejně. AI by podle vědců měla podpořit jejich jedinečnost. Systémy budou schopny rozpoznat slabé a silné stránky studentů a tomu přizpůsobit způsob vzdělávání a proces učení. AI doporučí u konkrétního studenta, na co musí klást větší důraz, jaké tempo je pro něj vhodné, kde má mezery a potřebuje víc opakovat nebo trénovat. Například prostřednictvím her a speciálního softwaru. Inteligentní algoritmy dokážou určit nejlepší metodu výuky pro každého studenta. Poradí učiteli, kdo potřebuje větší podporu, kdo má na co vlohy a jak mají žáci spolupracovat, aby se vzájemně nebrzdili. Učení budoucnosti bude mnohem víc individualizované.

2. AI asistenti
Už nyní existují programy pro doučování založené na umělé inteligenci, které pomáhají studentům zvládat základy matematiky, psaní a dalších předmětů. Humanoidní roboti učitele pravděpodobně během následujících let nenahradí. Chybí jim potřebná empatie a lidský přístup. Podle americké organizace TeachThought, která se věnuje budoucnosti ve vzdělávání a podporuje inovativní metody a učitele, ale umělá inteligence může učitelům asistovat a zmírnit jejich zátěž administrativními úkoly. AI systémy schopné přečíst ručně psané písmo zvládnou například hodnocení a třídění prací nebo sledování docházky. Učitelé by pak měli víc času na přípravu na vyučování a osobní interakci se studenty.

3. Odhalení mezer
AI dokáže sledovat, jaký dopad mají přednášky a výklady na jednotlivé studenty. Podle výsledků testů nebo domácích úkolů analyzuje, co nechápou a kde mají mezery. Učitelům to přinese zpětnou vazbu, jak mají výuku upravit, případně v čem jsou nedostatky učebnic a studijních materiálů. Studenti zjistí, kde mají přidat. AI v blízké budoucnosti zvládne také sledovat míru pozornosti, kterou studenti věnují přednášce. Odhalí tak, kde je nudná nebo moc složitá.

4. Výběr školy nebo zaměstnání
Vývojáři pracují na vývoji systémů, které pomůžou studentům vybrat si vysokou školu nebo budoucí zaměstnání podle předmětů a oblastí, v nichž bodují a které jim sedí. Silné stránky pak porovnají s požadavky a programy škol či požadavky zaměstnavatelů. Studenti dostanou doporučení, kterým se pochopitelně nemusí řídit, ale může jim pomoci při rozhodování. Na druhou stranu, některé velké společnosti už začínají využívat systémy, které jim podle zadaných požadavků samy vytipují vhodné studenty například pro trainee programy zaměřené na absolventy.

5. Chytré školy
Internet věcí, analýza dat a umělá inteligence mají potenciál nejen ve výrobě a v kancelářích, ale i ve školách. Propojené technologie zvládnou sledovat zabezpečení, osvětlení, využití učeben, pohyb lidí po budovách. AI odhalí pokusy o podvádění a plagiátorství. Chatboti zase usnadní komunikaci škol se studenty od přijímacího řízení přes výběr kurzů až po průběžné informování během studia.